Skäl för att vägra att äta spädbarn

Moders önskan att föda barnet till varje pris är naturligt, som är naturligt inneboende. Men barnet nekar ibland att äta (vilket är outhärdligt för moderen eftersom det inte tillåter föräldrar att uppfylla sina skyldigheter), orsakar viljan att omedelbart rädda barnet. Låt oss se vilka skäl det är att vägra att äta spädbarn.

Barnet vill inte äta eller kan inte?

Det här är den första frågan som du behöver förstå innan du letar efter orsaken till att barnen inte ska äta. Ovillighet är och oförmågan att äta - helt olika situationer och anledningarna till att vägra att äta är också väsentligt olika.

En pojke pojke vägrar att äta, för att han inte vill äta.

Barn kan vägra att äta på grund av brist på aptit. Och aptiten kan vara frånvarande:

Barnet vägrar att äta på grund av att han inte kan äta.

Om barnet visar sin önskan att äta med sitt beteende är moderens bröst grådigt girigt, men då börjar han oroa sig för att vara galen, vägrar att äta, det kan hända av följande skäl:

Föräldrar kan inte alltid bestämma orsaken som deras barn inte kan äta, men det är inte svårt att skilja motviljan att äta från omöjligheten. Om barnet vill äta, men inte kan - det här är en viktig anledning att söka medicinsk hjälp.