Antal pythagoror: Beräkna värdighet och dämpning av en person vid födelsedatum

Enligt den numerologiska teorin om Pythagoras kan kännetecknen för varje personlighet identifieras genom analys av dess födelsedatum. De resulterande siffrorna gör det möjligt att ge en fullständig karaktärisering av en person.

Hur man fyller torget Pythagoras

För beräkning behöver du en penna och ett papper. Skriv ner datumet för din födelse, och lägg sedan till numren från vilken den består. Till exempel, för datumet 13.08.1976 ser beräkningen ut så här: 1 + 3 + 8 + 1 + 9 + 7 + 6 = 35 Så får du det första numret. I det här fallet är detta 35. Nästa åtgärd är att lägga till dessa nummer till varandra: 3 + 5 = 8 Det andra talet för pythagoranska kvadraten är 8. Med den tredje åtgärden subtraherar du den första siffran på födelsedagen multiplicerad med 2: 35-1 * 2 = 33 från det första numret Det sista värdet erhålls genom att summera siffrorna i det tredje numret: 3 + 3 = 6 Nu skriver vi ned födelsedatum i serier och de resulterande siffrorna: 1381976358336 På ett tomt tecknet ritar du en kvadrat bestående av 9 celler och fyller den med värdena:

För att dechiffrera psykomatrisen är det nödvändigt att beräkna hur många siffror som fanns i varje enskild ruta. Enheten speglar viljestyrka och graden av mänsklig egoism: frånvaron av enheter talar om altruism, 1 - svag vilja, 11 - generositet, 111 - kompromisslöshet, 1111 - ledare, 11111 - hård karaktär, 111111 och mer - tyrann.

De två visar energipotentialen: en bindestreck på kvadraten av tvåtal indikerar energivampanjen, 2 - en måttlig mängd energi, 22 - ett starkt biofält, 222 - dolda extrasensoriska förmågor, 2222 eller mer - kraftfull energi. Trojka är associerad med en predisposition till vetenskapen: frånvaron av tripplar karaktäriserar en person som humanist, 3 - en lutning mot teknisk vetenskap, 333 - en person är lika framgångsrik i vetenskap och kreativitet, 3333 eller mer - uppfinnaren. De fyra är en indikator på hälsa: bristen på fyra talar om mycket dålig hälsa, 4 - smärtsam ålderdom, 44 - stark organism, 444 mm - bra hälsa och stark immunitet.

Fem på pythagoranska torget symboliserar intuition: frånvaron av finesser indikerar en fullständig brist på intuition, 5 - vid beslut fattas en person endast genom logik, 55 - god intuition, 555 - högintuitiva förmågor, 5555 eller mer - förmåga att clairvoyance. Sexet återspeglar den fysiska potentialen och önskan om arbete: ett streck i en cell med sexes indikerar en förutsättning för fysiskt arbete, 6 är arbete relaterat till land, 66 - en person gillar att arbeta med händer, 666 - ett tecken på en förstörare, 6666 eller mer - en benägenhet för forskning. Sju avslöjar lycko och visar närvaro av talang: brist på sjuor betyder regelbundna motgångar, 7 - talang kan utvecklas genom långt arbete på dig själv, 77 - kreativ person, 777 eller mer - en lycklig person, den här personen är lätt att få. De åtta är relaterade till ansvaret: en person utan ålder kan inte lita på någonting, 8 - god tro, 88 - en hög grad av ansvar, 888 - samvetsgrann och ärlig person, 8888 och mer - hyperaktivitet. Nio är ansvariga för intellektet: bristen på nionde på det pythagoranska torget kan fungera som en indikation på svårigheten att undervisa, 9 - bra mentala förmågor, men oförmåga att göra självutbildning, 99 - intellekt ovanför medeltalet, 999 - hög mental förmåga, 9999 - enastående sinne men höga krav på 99999 är en potentiell forskare.