Bön till jul: en dialog med Gud

Bön är en mental eller verbal omvandling till Gud. Det kan vara en begäran, tacksägelse, ånger. Du kan när som helst tala i bön till himlen, innehållet i konversationen kan också vara annorlunda.

Bönens kraft i Kristi Födelse

Genom bön får en person emotionell balans, fred och hopp. Ibland ger en direkt dialog med Gud dig möjlighet att lämna en tung last, känna ljushet, frihet och få hopp. Det här är givetvis endast förutsatt att en person verkligen har tro och öppnar sin själ helt i omvandlingsmoment.

Vad är bönerna?

Bönens text kan vara fri i form, när ord som kommer från hjärtat talas eller talas högt. Det här är ett bra sätt när en person vill prata med Gud, men vet inte hur. Sådana böner kallas privata.

Det finns offentliga böner. Det här är de texter som kom till oss från avlägsna tider. Idag är de tillgängliga för alla som kommer, har en tydlig struktur och deras väsen består i att vända sig till Gud, de heliga. Betydelsen av allmän bön är indelad i flera typer: Bön av en präst i kyrkan har en särskild betydelse och styrka. Man tror att sådan behandling först hörs. Dessutom har böner som är tidsbestämda till stora kyrkofester, till exempel en bön till Kristi Nativity, påsk, en stor effekt.

Hur man ber till jul

Jul är en av årets största kyrkliga helgdagar. Den firas den 7 januari och påminner kristna om höga sanningar, det är ett exempel på fromhet, dygd. Bönen för Kristi födelse har stor makt och möjligheter. Om dessa dagar du vänder dig till himlen med öppet sinne, ångra dig, fråga med hela ditt hjärta, så kommer den bönen att säkert höras. Kvällen före semestern kallas julafton (från ordet "osovo" - flinggröt, som i allmänhet kallas kutya). Ät traditionellt julafton på semestern till semestern. Det finns en tradition, det finns inget att äta till den första stjärnan, men det är inte föreskrivet i stadgan. Att be för jul är bättre i templet. Som regel är det på en helig natt alltid en tjänst, under vilken det finns en omvandling, Jesu Kristi beröm. Juljournalen präglas av högtidlighet och festlig atmosfär. Om du inte kan besöka templet, kan du be i hemmet, till exempel under en helig kvällsmat. Först och främst tacka gud för möjligheten att dricka och äta. Gör detta före ikonen eller sitta vid bordet. På Kristi Födelsefesten fäster de sig till Gud, Jesus Kristus, Jungfru, de heliga. Måltidens huvud är familjens far. I början av festen läses en passage i Lukas evangelium om Jesu Kristi födelse. Då finns det en gemensam familjebön.

Du kan be så här: "Herre Jesus Kristus, vår Gud, som är villig att rädda vår frälsning för jordens skull i köttet och från den obefläckade och mest välsignade jungfru Maria, förlossning!" Vi tackar Thy, som du har beviljat oss, fastigheten av fasten hos dem som har blivit renade, för att uppnå din födelsers stora fest, och i den andliga glädjen med änglarna sjunger dig med hyrdarna av förhärlighet och med de vise männen tillbe. Vi tackar Thy, för genom din stora barmhärtighet och oändliga övertygelse mot vår svaghet tröstar du oss nu inte med den överflöd av riklig mat av den andliga, men också med festtiden. " *** "Vi ber till dig, öppnar din generösa hand, som uppfyller alla dina levande välsignelser, ger all mat som motsvarar kyrkans tid och regler, välsignar den festliga måltiden, dina trofasta människor förberedde sig, i synnerhet underifrån i stadens kyrka, i ett förflutet Dagarna av fasta övergavs av dina tjänare, så att de kan äta dem som äter dem med tacksägelse i hälsa, för att förstärka kroppsliga krafter i glädje och glädje. Ja, vi, alla nöjda saker som är goda, kommer att vara rikliga i goda gärningar och från det tacksamma hjärtats fullhet, förhärliga Din, vårande och tröstande oss, på samma sätt som din Fader och den Helige Ande är för evigt. Amen. " Det är känt att bönen för Kristi födelse har stor makt. Men det är viktigt att kommunikationen med Gud är uppriktig, uppriktig.

Bön till jul i ortodoxa kyrkor

I över två hundra år har Kristi glädjande tid kommit, som kom till jorden, uppenbarat för oss Gud, och genom sin uppståndelse bekräftade den eviga segern över död och synd, vilket gav mänskligheten nutiden och framtiden. I ortodoxa kyrkor börjar tjänsten som regel på kvällen den 6 januari då den förbinder sig med liturgien, högtidstjänsten och varar fram till morgonen. Morgontjänsten innefattar nödvändigtvis chanting, förhärligande Frälsaren, Kristi födelsers troparion (chant avslöja essensen av semestern), stichera (typen troparion) läses.

Texten av Kristi Födelsers Troparion

"Din födelse, o Kristus, vår Gud, skina världens ljus; i det skall du dyrka tjänarens stjärnor, du ska njuta av stjärnan, Du skall dyrka rättfärdighetens Sun, och du leder från öns höjd: Herre, ära åt dig." vår upplyste världen med kunskapsljuset, för genom honom att stjärnorna stjärnorna som tjänstgjorde lärdes vi att dyrka er, rättfärdighetens sol och att känna dig från den stigande solens höjd. Herre, ära dig! "Den Heliga Kyrkan bryr sig om alla människor, särskilt de som ännu inte har hittat rätt väg. Bönen till jul i kyrkan är inte bara glädjefulla sånger, utan också ihärdiga framställningar för varje kristen själ som söker Gud.

Kontakion av Kristi Födelse

"Jungfruen väcker nådig jungfruen, och jorden ger den krokiga mot okränkbarheten: änglarna med herdarna förhärligas och med stjärnan reser med stjärnorna: för Orotcha Mlados födelse, den eviga gudens födelse." Ryska översättning: "Jungfruen i denna dag ger upphov till det övernaturliga, och jorden grottar de otillåtna ; Änglarna med herdarna förhärligas, de vise männen bakom stjärnresor, för för oss är ett litet barn född, den Evige Guden. "Under bönen kom ihåg att himmelens krafter är nära och Gud är nedlåtande. Bönen till jul kommer att höras. Det viktigaste att göra det med en uppriktig själ, rent hjärta och tankar.