Hur kan jag få min ex-make ut ur lägenheten?

Idag händer det ofta att familjen sönderfaller, och makarna, som nu är tidigare, lämnar. Det finns emellertid fall där mannen fortfarande är registrerad i samma lägenhet där hans före detta fru bor. I sådana fall kan ansvarsfriheten bli akut, eftersom närmandet av mannen kan hindra försäljningen av lägenheten eller på något sätt påverka kommunala betalningar. Är det möjligt att extrahera den tidigare makan från lägenheten? Detta är ganska möjligt.

Om bostaden inte privatiseras, men makan, som bor separat, vill inte betala räkningar och lämna den, då i enlighet med artikel 71 i RF-bostadsdokumentet kan du inte skriva ut det eftersom det inte kan leda till förlust av en familjemedlem Rätten till en lägenhet. I det här fallet kommer dock en bra utväg att vara tillämplig på kommunen för att kräva en tvångsutbyte av en icke privatiserad lägenhet. Om utbytet inte är möjligt av en eller annan anledning, har du rätt att gå till domstol med en åtgärd mot din ex-make, för vilken du kan kräva att hans rätt att använda bostaden efterfrågas. Grunderna för att erkänna förlusten av hans rätt till en lägenhet kan betraktas som frivillig som bor utanför lägenheten och vägrar att betala underhållet av lägenheten. När ett positivt domstolsbeslut har erhållits är det möjligt att bestämma frågan om den tidigare makens ansvarsfrihet.

Om lägenheten ursprungligen var i din egendom (det vill säga du förvärvades före giftermål), så kan problemet lösas ännu snabbare. I enlighet med artikel 31 i RF LC omedelbart efter skilsmässighetsförfarandet förlorar din make automatiskt rätten till en lägenhet, det vill säga du kan skriva honom ur lägenheten när som helst utan hans samtycke. För att göra det kan du lämna in en rättegång om hans utvisning till domstol, enligt fjärde delen av artikel 31 i RF-avdelningen, och sedan på grundval av ett rättsligt beslut kan du skriva det ur hemmet.

Om en person som tidigare var en familjemedlem men som inte är hemägare har ingen anledning att utöva rätten att använda andra lokaler eller förvärva sådana lokaler och om hans ekonomiska situation eller andra omständigheter hindrar att han ger en annan bostad, Rätten till nuvarande bostadsutrymme kan behållas under en viss tid, vilken fastställs av domstolarna. I det här fallet kan domaren ålägga ägaren till bostadsutrymmet (i detta fall fruen) att ge den tidigare makan en bostad, liksom resten av familjemedlemmarna för vilka han uppfyller underhållsskyldigheten, enligt deras krav. Efter utgången av denna period, fastställd genom domstolsavgörande och antagen i enlighet med gällande lag, upphävs rätten att använda lägenheten, såvida inte annat fastställs genom ett avtal mellan denna tidigare familjemedlem och husägaren. Rätten att använda detta bostadsutrymme kan återkallas före utgången av den period som fastställts av domstolen, om omständigheterna har försvunnits på grundval av vilka ett domstolsbeslut gjordes eller om ägandet av lägenheten till ägaren av lokalerna upphörde.

Ofta finns det fall då du är registrerad och bor hos din man i en lägenhet med en av dina släktingar. Lägenheten ägdes tidigare av denna släkting, och senare gav han den till dig. Under dessa omständigheter har du också rätt att utfärda din man, eftersom rätten att äga till bostadsområdet enligt artikel 292 i Ryska federationskoden har gått till dig, vilket kan tjäna som grund för att ogiltigförklara rätten att använda en tidigare familjemedlems bostadsområde. För ett utdrag i det här fallet är det också möjligt att använda domstolsbeslutet om utvisning.

Extraktet görs administrativt med hjälp av behöriga registreringsmyndigheter i enlighet med domstolens beslut om utvisning.

Om för en före detta make registrerad i en lägenhet, har du gjort regelbundna betalningar för verktyg, då har du rätt till ersättning för de pengar som betalats för den familjen.