Känsla av stark hjärtklappning

Tillståndet till en stark hjärtklappning kan inträffa under lång tid, från några minuter till flera timmar eller till och med dagar. Detta kan bero på ett personligt irriterat eller smärtstillande tillstånd eller av andra orsaker. I kroppen finns det en kortslutning som utvecklas när en elektrisk signal går in i en krets eller cyklar, vilket gör att hjärtat slår snabbare än vanligt. Dessa typer av snabb hjärtfrekvens börjar vanligtvis plötsligt och stoppar plötsligt. Hjärtklappning orsakar obehag i bröstet, om hjärtatslaget är så snabbt att hjärtat inte kan hålla tillräckligt blodtryck, kan en person svimma.

Om du upplever hjärtklappning, särskilt första gången, kan det orsaka rädsla.

Effekt av mediciner

Ett starkt hjärtslag är en känsla av att hjärtat slår för snabbt och hårt. Många faktorer kan orsaka detta tillstånd, inklusive droger.

Många hosta och kalla mediciner innehåller stimulanser som kan orsaka stark hjärtklappning. Vissa växtbaserade preparat orsakar också en ökning av hjärtfrekvensen.

Vissa smärtstillande medel (hydroxykontinin, morfin) kan också orsaka hjärtklappning.

takykardi

Sinus takykardi är resultatet av sympatiskt nervsystems inflytande. I huvudsak är alla former av ökning av hjärtkollisioner av fysiologisk natur: fysiskt arbete, överhettning, efter att ha ätit, med nätspänning etc., liksom former av takykardi med hjärtsvikt, feber och ökad sköldkörtelfunktion.

Svåra sinus takykardier är en manifestation av hjärtneuros

Sinus takykardier ger vanligtvis inte bara sensioner, utan också starka effekter. Och detta är förståeligt, eftersom de orsakas av en ökning av sympatiska nervsystemet, vilket inte bara ökar impulsutvecklingen utan också ökar hjärtets aktivitet. Subjektivt, sinus takykardier manifesteras av känslan av en stark hjärtklappning. Den apikala impulsen stärks vanligen, tonerna är höga.

Ämnen som orsakar starkt hjärtslag

Det vanligaste ämnet som orsakar stark hjärtklappning är koffein. Frekvent användning av drycker som innehåller koffein orsakar en känsla av snabb hjärtslag. Vissa människor klagar över ett starkt hjärtslag under semestern, när de dricker för mycket alkohol, särskilt rött vin.

Hjärtklappning orsakad av dyspné

Snabb palpitation kan vara associerad med andfåddhet. Detta innebär vanligtvis att överträdelsen av hjärtfrekvensen är signifikant. Symtom på stark hjärtklappning bör utvärderas av patientens personliga läkare.

Sport och ett starkt hjärtslag

Många människor som är engagerade i olika sporter, inklusive cykling, känner en stark hjärtklappning. Speciellt detta tillstånd observeras under och efter träning. Efter sporten är den naturliga adrenalinhalten hög för en viss tid, och hjärtfrekvensen börjar gå ner under vila. Under denna period observeras ytterligare hjärtslag, och ibland är deras hastighet och frekvens högre än före träning. Om det inte finns några andra symtom (andnöd, obehagliga känslor i bröstet, yrsel), så finns det ingen anledning till allvarlig ångest.

Ett starkt hjärtslag kan uppstå under skräck, stress eller spänning, men det försvinner gradvis. Känslan av snabb hjärtslag kan utlösas av en persons känslomässiga tillstånd.

Eliminering av starka hjärtklappningar

Behandling för ett starkt hjärtslag beror på hur ofta och irriterande det har blivit för patienten. I sådana fall är det nödvändigt att starta behandlingen i tid med nödvändiga läkemedel. Läkaren kan prova olika läkemedel i olika doser för att hitta den mest effektiva behandlingen. Kardiologen kommer att bidra till att fatta beslut om den korrekta strategin för att behandla ett specifikt problem individuellt för varje patient.