Utbildning av målmedvetenhet: Fem regler för interaktion med barnet

Möjligheten att ta saker till slutet är inte individens grundläggande instinkt. Det är inte nödvändigt att räkna med att barnet självständigt ska behärska denna användbara färdighet - det är föräldrar som borde hjälpa till att utveckla styrka av vilja och uthållighet. Först och främst är det nödvändigt att vara övertygad om uppgifternas genomförbarhet. Det är ingen mening att kräva det treåriga barnet av konstens underverk och från första graderens oklanderliga handstil.

Om målet är ganska komplicerat måste det delas upp i flera enklare steg. Till exempel, att montera en torndesigner i flera nivåer eller "bryta" en tredimensionell bildfärgning i delar.

Efter varje steg ska barnet få positiv feedback. Specifikt och konstruktivt beröm stärker barnets tro i sina egna förmågor.

Glöm inte om tillräcklig motivation - teoretiska samtal om prestationer och utnyttjande av stora människor brukar ha motsatt effekt. Det är bättre att använda mer förståeliga algoritmer: spel, kognitiv, konkurrenskraftig.

Den viktigaste regeln är en välvillig atmosfär. Att lita på barnet för att utföra uppgiften är inte värt att ständigt dra, rätta och håna. Oberoende i rätt ram är en utmärkt utbildning för att övervinna svårigheter.