Vad betyder det att vara konservativ i ett förhållande med sin man?

I familjeförhållanden tänker vi ofta inte på vilka idéer vi följer i våra handlingar. Många kvinnor bygger sin relation med sin man efter samma principer som de såg i förhållandet mellan sina föräldrar. Är det dåligt eller inte?

Det moderna samhället förändras väldigt snabbt, och familjeinstitutionen har inte tid för det. Kanske var det därför psykologer började prata om familjekrisen. Det kan faktiskt inte finnas någon kris om vi, kvinnor, behandlade relationer i familjen mindre konservativt. Självklart kan vi säga att det inte är kvinnornas kraft att ändra vissa saker, och att det är omöjligt att byta en annan make, och utan det kommer inget att komma ut. Men fortfarande har huvudrollen i bevarandet av elden alltid hört till kvinnor. Så låt oss försöka lista ut vad det innebär att vara konservativ i ett förhållande med en man.

För bara några årtionden sedan byggdes familjer på helt andra principer än nu. Familjen skapades för att underlätta för att upprätthålla en gemensam bondgård, höja barn. Kvinnan sågs främst som en hemmafru, även om hon arbetade. Inte överraskande, i sådana familjer var det bäst att "leva på Domostroi". I en sådan union måste kärleken inte nödvändigtvis vara i första hand, mycket mer värdefull var avtalet mellan man och hustru. Ibland fortsatte paret att leva tillsammans ur vana, även om de förlorade ömsesidig förståelse.

Nu har samhället förändrats så att kvinnor har fått jämställdhet med män, inte bara nominellt, det stöds av lönsam storlek och kvinnans oberoende. Och det är fortfarande svårt för män att komma överens med avsaknaden av en varm middag och det faktum att hans fru är sen på jobbet. I många människors sinne finns det fortfarande en stereotyp att ett riktigt äktenskap bygger på patriarkaliska inställningar.

Men för att hålla sig till konservativa ståndpunkter i förhållande till sin man, är det inte bara att erkänna sitt ledarskap i familjen. Det finns stereotyper i samhället om hur makens beteende och hustru ska bete sig, hur man får barn, etc. Men varje familj är lika individuell som varje medlem. Därför följer en viss beteende "med tröghet", du kan sakna något som är viktigt i förhållandet. Och nu börjar stridigheter, ömsesidig missnöje, barn blir olydiga och makar tänker på skilsmässa. Uppmärksamhet, rädsla och missnöje med mannen uppstod också i våra föräldrars familjer, men de ansåg endast skilsmässa som en extrem åtgärd. Nu skiljs människor oftare, eftersom partnern är uttråkad, förstår inte, är inte uppmärksam, det finns få gemensamma intressen med honom.

Anledningen till detta fenomen är inte att människor har förändrats, och det är inte så lätt att hitta en pålitlig person bredvid vilken man kan leva livet. Anledningen är att människor tycker mer om utsidan av äktenskapet, vilka föräldrar, grannar, vänner kommer att tänka. Iakttagande av konservativa positioner glömmer vi att antonymet av "konservatism" är "flexibilitet". Vi glömmer att det i relationer är viktigt att anpassa sig till partnern. Detta strider inte mot kvinnans traditionella roll i familjen och samhället. Men i så fall, vad betyder det att vara konservativ i ett förhållande med din man?

Konservativ i förhållande till sin man kan vara i frågor om utbildning av barn, kön, varje familjemedlems roll. Först och främst betyder konservatism att en kvinna inte försöker hitta sin mans (och barns) behov, men hon strävar efter några ideala idéer. Under konservatism av kön, blyghet, skam och brist på sexuell utbildning är ofta dolda. I relationer manifesteras konservatism i ett försök att underordna inte bara deras beteende utan även beteendet hos andra familjemedlemmar som åläggs utanför rutinen. Det visar sig ofta att män inte en gång tänker att diversifiera sina relationer på något sätt, prova nya roller. Men fruar vet tyvärr inte alltid att fråga dem om det.

Tänk på om du ska göra ditt familjeliv till ett tråkigt sätt enligt reglerna och traditionerna, eller kanske det är värt att utveckla dina egna regler? Om du är missnöjd med något i ditt förhållande med din man, är det inte dags att prata med honom om det? Hur man vet kanske han själv väntar länge när man erbjuder en ny idé.

Under alla omständigheter är konservatism inte en ursäkt för dina komplex eller en ovillighet att ändra något. Det är inte nödvändigt att vara konservativ om du inte vet hur man bygger ditt förhållande med din man. Om du vill ha ett harmoniskt förhållande i familjen måste du komma ihåg att familjen i första hand är en dialog. För att skapa och behålla en varm atmosfär i familjen behöver du bygga upp relationer genom dialog med din partner. Då blir det inte så viktigt som är husets herre och hur man beter sig i köket eller i sängen.