Vad du behöver göra innan du adopterar ett barn

I vår tid drömmer många unga föräldrar om adoptionen av ett barn. Anledningen till detta är en, oförmågan att ha egna barn. Det viktigaste förfarandet för adoptionsprocessen är dess första steg.

I detta skede ingår en viktig fråga, vad som behöver göras innan barnet antas. Och innan du adopterar ett barn måste du noggrant tänka på ett antal viktiga frågor, till exempel vem som ska ta en pojke eller en tjej till dig, oavsett om du först tar vårdnad över barnet eller omedelbart blir en förmyndare istället för honom och föräldrar, måste du överväga vilken ålder du ska ta barnet . Att anta ett barn upp till ett år eller spädbarn kommer att vara svårt nog för att dessa barn är enorma köer. Och det uppskattade barnet måste vänta ett år eller två, eller ännu mer. Det är lättare att adoptera barn från ett år till fyra år. Det här är den lämpligaste åldern för adoption, vid denna tid börjar barnet bara att forma sin karaktär. Därför kommer framtida föräldrar att bli mycket lättare att återutbilda. Men med barn äldre än fem år blir det ganska svårt. Som regel förstår och förstår dessa barn allt, de blir förbittrade över hela världen, det är mycket svårt att uppnå ömsesidig förståelse med dem. De tittar på framtida föräldrar som fiender. Mycket ofta i praktiken returnerar föräldrar sådana barn tillbaka till barnhem eller barnskolor. För att inte alla kan utbilda dem ordentligt.

Vad du behöver göra innan du adopterar ett barn, om du redan har bestämt om kön och ålder av din framtida bebis. För att göra detta måste du kontakta distriktets barnskyddstjänst. Där får du en hänvisning till en läkarrapport. Det kommer också vara nödvändigt att samla in många andra dokument som kommer att anges. Därför måste du förbereda på förhand för vad som kommer att ha mycket att springa runt de olika instanserna. Om du också arbetar kommer det att vara ungefär en till två månader. Dessutom behöver du ta med information om kriminalregister, inkomst, tillgänglighet på ditt boende. Kraven på bostäder är mycket strikta. Och om vårdgivningsbyråerna även hitta de minsta avvikelserna från kraven från de standarder som de har fastställt, kan adoptionen nekas. Då skickas alla insamlade handlingar till barnserviceavdelningen och där kommer en handling på dina villkor att upprättas inom 10 dagar. Från det ögonblicket kan du redan bli en adopterare.

I förmyndarbyrån får du många olika former med bilder. Frågeformulären beskriver varje barn, deras sjukdomar, deras framsteg i utbildningsaktiviteter och annan nödvändig information. Med dessa frågeformulär måste du göra följande, välj från dem några inom tio. Du är som den väljer att välja kandidater för adoption. Detta val är inte lätt, det finns många frågeformulär. Som regel avvisas barn med allvarliga sjukdomar omedelbart. Välj vanligtvis hälsosam. När flera barn är utvalda måste du gå till barnhem och titta på barnen. För att göra det är det lämpligt att välja vem som ska vara den första. Sedan på andra barnet har du rätt att bara se om det första barnet inte passar dig. Välja en bebis, du går till hans barnhem, det blir din första bekantskap med honom. Det här ögonblicket är väldigt ansvarsfullt och spännande för både framtida föräldrar och barnet. Om du har kontakt med barnet fungerade inte första gången, så går du till nästa barns vändning. Om du tvärtom förstår att detta barn är ditt. Och han kontaktar dig enkelt. Du bestämmer dig för det. Och så börjar den så kallade "periodiseringen". Du måste ständigt besöka barnet på barnhemmet. Det här görs för att göra ett barn, och du kan bli van vid varandra. Om du inom en månad är helt säker på att du vill adoptera detta barn, kan du redan säkert ta hem hemma.