Varför vill inte en person acceptera hjälp?

Det händer att vi ser: en älskad behöver hjälp. Men oavsett hur vi föreslår, som om det inte är tvunget, vägrar han att acceptera det. Det verkar som om han hellre skulle dö än att vara med om att bli hjälpt. Och låt det se dumt ut, och många förstår inte detta, men sådana principer avviker inte från deras principer. Varför händer detta och vad motiverar dem när de insisterar på sådana orättvisade beslut?


pride

De säger att det är lättare för en stolt person, men i verkligheten är de mycket mer komplicerade, för i alla situationer måste sådana människor komma ut självständigt. Och som du vet, finns det i sådana fall när en älskers otränade hand helt enkelt inte kan göra. Varför vägrar en sådan typ av människor att acceptera det föreslagna stödet? Faktum är att stolthet är både ett positivt och negativt karaktärsdrag. En stolt person kan helt enkelt falla i hans ögon. Och enligt hans åsikt är detta vad som händer när han tar någon hjälp. Om många människor uppfattar hjälp som helt normalt, och vissa behandlar det som en riktig sak, uppfattar en stolt person uteslutande som en personlig förolämpning. Han ser i detta försummelsen och försummelsen. Det verkar för honom att på detta sätt påpekar andra att han är svag, att han inte kan göra något på egen hand. Stolta människor kan förstå att deras bedömningar är fel, men de kommer fortfarande att göra detsamma. De kan helt enkelt inte uppträda annorlunda, eftersom de är vana vid denna typ av beteende. Därför är det möjligt att din älskade är för stor, det är därför han inte kan tvinga sig att acceptera hjälp från dig. Och hur mycket du inte tryckte på honom, skrek inte på honom och förklarade inte, det kommer inte att förändras någonting. Han kommer att fortsätta att uppträda på detta sätt, men i slutändan kommer han också att ångra dig, men du vill inte gå in i hans situation. Därför, om du förstår att en person behöver hjälp, försök hjälpa, men så att din älskade inte förstår varifrån den kommer och tar allt som ett lyckosamfall. Det här kan du göra någonting för honom. Annars måste du alltid komma över ett vägran.

Försvagad human värdighet

I det här fallet handlar det bara om killarna. Förresten är det män som vägrar hjälp oftast. Det är lättare för kvinnor att klara av stolthet och med sina komplex. Män är mycket svåra att acceptera hjälp om de i sin barndom eller ungdomar vaccinerades med ett komplex, kallade dem trasor, tjejer, förnedrade sin ära och värdighet. Att växa upp är en sådan kille ständigt omedvetet rädd för att han igen kommer att betraktas som svag, oförmögen för någonting. När du erbjuder hjälp till en sådan person börjar han då frivilligt att tänka att om du tar det, särskilt från en kvinna, blir det det en gång kallades. Och från sådana minnen blir mannen väldigt smärtsam och mest av allt sjunger han, det gör han inte vill att allt ska hända igen. Det är därför som män vägrar att hjälpa sig och vill lösa problem på egen hand. Det verkar för dem att det på detta sätt är möjligt att bevisa sin maskulinitet och styrka. Och det spelar ingen roll för killar alls om du tycker om dem som riktiga män, ty tyvärr anser de sig inte vara så. Och i nästan hundra procent av fallen är domar av unga människor om sin egen person fundamentalt fel. Det är dessa killar som är starka, rättvisa, sanna försvarare och assistenter, snälla och modiga. Men på grund av det faktum att en gång andra barn inte ansåg dessa egenskaper, och vänligheten och lusten att hjälpa tagit en svaghet, måste mannen hela tiden bevisa för hela världen att han har förmåga att mycket.

Tyvärr är en sådan världsuppfattning väldigt svår att förändra och korrigera. Om en person under den period då hans psyke bildades ständigt drevs i huvudet av den uppfattningen att han var svag, så började han efter några år bli en väldigt vuxen man, en ung man som kom ihåg vad som hade hänt med honom, börjar bevisa för hela världen sin styrka. Som ett resultat är det dessa killar som lider dåligt, för att de alltid försöker lösa de problem som de inte kan lösa. Lusten att ständigt bevisa för hela världen att de är värda någonting, gör att dessa unga människor vägrar att hjälpa, även när de förstår att det är värt att acceptera. En sådan kille kommer att säga att han är bättre utan pengar och kommer att svälta, än att han kommer att ta på sig skulden, för att han ska visa att han inte är en riktig man som kan tjäna tillräckligt med pengar och ordentligt hantera sina pengar. Om du vill hjälpa en eller annan sådan person, behöver du därför inte direkt säga till honom att dina handlingar är hjälp, slå situationer så att det verkar som om han inte behöver det, och du kan inte bara leva om något inte är för honom kommer att göra. Mest sannolikt, i djupet, kommer en ung man att förstå hur sakerna är. Men han känns så mycket lättare, och han motvilligt kommer fortfarande att acceptera din hjälp.

Jag vill inte vara i skuld

Vissa människor accepterar inte hjälp, för att de inte vill vara skyldiga till någon. Det finns två skäl till detta: